Uncategorized

Much (app)reciated

Опитът ми за велико заглавие не е от най-звездните (нито пък е уважителен към българския език), но алтернативата - "3 любими мобилни приложения", е доста по-shit, не е ли? Умните заглавия вече са ми толкова важни, колкото и текста след тях - професионално изкривяване ми е това, но в хубава посока, бих казала. Не съм… Продължете да четете Much (app)reciated

Реклами